Výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii (RST)

Výcvik sa zameriava na osvojenie relaxačnej metódy, ktorá vychádza zo Schultzovho autogénneho tréningu. Základným predpokladom je, že neexistuje dobrá alebo zlá relaxácia. Pracuje sa s výhľadovými asociáciami a slovnými spojeniami, ktoré sa spájajú s jednotlivými časťami tela. Terapeutická práca sa zameriava na objasnenie príčin prežívania počas relaxácie. Ide o všeobecne aplikovateľnú metódu s cieľom vlastného sebarozvoja, zvládania stresu a pod.

Výcvik je určený pre záujemcov z radov psychológov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, študentov týchto odborov. Zúčastniť sa ho môžu aj záujemcovia z oblasti pomáhajúcich profesií.

Výcvik je akceptovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou.

Podmienky ukončenia výcviku sa realizujú v súlade s požiadavkami Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP).

Vedúce výcviku:

PhDr. Zuzana Novosadová a PhDr. Katarína Hadasová

(výcvikové psychoterapeutky Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti)

Prvé stretnutie sa uskutoční 12. septembra 2020 o 8:30 

v priestoroch Podnikateľského centra, Krivá 18, 040 01 Košice (1.poschodie)

Ďalší výcvik plánujeme otvoriť  koncom februára / začiatkom marca 2021 v Bratislave (miesto konania upresníme)

 

Prihlásiť sa môžete priebežne telefonicky na čísle 0908 064 502 alebo relaxacia@zoznam.sk.

Program výcviku:

  • 100 hodinový výcvik (10 x 10 vyučovacích hodín),  rozložený cca na 1 kalendárny rok
  • Obsah: sebaskúsenosť, teória a metodológia v rámci RST
  • Cena 1 výcvikovej hodiny je 5,50€ (10 % zľava pre študentov a ženy na MD)
  • Pre viac informácií nás kontaktujte na:

relaxacia@zoznam.sk alebo 0908 064 502 (PhDr. Novosadová) 0907368684 (PhDr. Hadasova)

Výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii (RST)
Prejsť na začiatok