Aktuality

Výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii (RST)

Výcvik sa zameriava na osvojenie relaxačnej metódy, ktorá vychádza zo Schultzovho autogénneho tréningu. Základným predpokladom je, že neexistuje dobrá alebo zlá relaxácia. Pracuje sa s výhľadovými asociáciami a slovnými spojeniami, ktoré sa spájajú s jednotlivými časťami tela. Terapeutická práca sa zameriava na objasnenie príčin prežívania počas relaxácie. Ide o všeobecne aplikovateľnú metódu s cieľom vlastného […]

TERMÍN PRESUNUTÝ na rok 2021 : Medzinárodný kongres

VII. Medzinárodný kongres SPOLKU MAĎARSKEJ RELAXAČNEJ A SYMBOLICKEJ TERAPIE (SMRaST) Termín v roku 2021 bude ešte upresnený. Miesto konania ostáva nezmenený. Budapešť, Maďarsko. Po stopách zmiznutého a nájdeného času(*) – okruh otázok času v relaxačných a symbolických terapiách – VII. Medzinárodný kongres SMRaST v roku 2020 skúma psychologické súvislosti času s priebehom aplikácie terapie a […]

Prejsť na začiatok