O metóde

Pre zaujímavosť: dnes už málokto vie, že slovo relaxácia má pôvod v stredovekej francúzštine a znamenalo pustiť väzňa. Obrazne by sa dalo povedať, že v dnešných časoch nahromadené napätie v nás je uväznené, je to nevyužitá duševná energia a my sme jej väznitelia, čo si tiež vyžaduje námahu a tým viaže duševnú energiu. Relaxácia oslobodzuje „väzňa“- napätie v nás; aj „väzniteľa“ t.j. nás, pretože nemusíme ďalej „strážiť“- držať uväznené napätie v nás. Cieľom je, aby sme to, čo držíme v sebe potlačené vedeli uvoľniť, vypustiť a tým aj spracovať. Deje sa to prostredníctvom nácviku relaxácie, spracovávaním zážitkov z nej.

Metóda vychádza zo Schultzovho autogénneho tréningu, využíva Jungovu teóriu symbolov, ako aj archetypy, amplifikáciu, denný sen, a pod.

Metóda pozostáva:

 1. záklaný stupeň (uvoľnenie, tiaž a teplo)
 2. stredný stupeň (vnútorné orgány)
 3. vyšší stupeň (práca s obrazmi)
 4. vnútorné cesty
 5. citáty a múdrosti

 Použitie, účinky:

 • Rozvoj osobnosti
 • Psychohygiena
 • Prevencia
 • Liečba psychosomatických ťažkostí
 • Liečba úzkostných stavov
 • Liečba závislostí

Používa sa od 4 rokov do vysokého veku, bez výraznej demencie.

Prejsť na začiatok