Vítame vás na stránkach Inštitútu pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii

Vznik a história

V r.1990 skupina košických psychológov – psychoterapeutov na čele s Mgr. Gabrielou Linhardtovou,
usporiadala štvordňový work-shop o tejto metóde pod vedením Dr. Magdy Szőnyi z Maďarska. Zo
zúčastnených sa vytvorila užšia skupina záujemcov, ktorí absolvovali výcvik oprávňujúci používanie
základného a stredného stupňa relaxácie. Záverečnú skúšku sme absolvovali v rámci prvej
medzinárodnej konferencie, ktorej cieľom bolo propagovať túto metódu medzi kolegami na
Slovensku.
Dlhodobý štvorročný výcvik, ukončený záverečnou skúškou bol zavŕšený ďalšou medzinárodnou
konferenciou. Toto vzdelanie oprávňuje pracovať s vyšším stupňom autogénneho tréningu.
Absolventi odbornú prácu so svojimi klientmi viedli pod supervíziou Dr. Magdy Szőnyi a z tejto skupiny
vzišli výcvikoví terapeuti nášho inštitútu, ktorý sme založili v r. 2001. Oprávnenie viesť výcviky na
Slovensku získali Mgr. G.Linhardtová, PhDr.K.Hadasová, PhDr.Z.Novosadová, PhDr.K.Kubašovská.
V r. 2001 sme založili Inštitút pre výcvik relaxačnej a symbolickej psychoterapie a od r.2002 vedieme
pravidelne výcviky. Súčasne platnú akreditáciu prostredníctvom SIVP (Slovenský inštitút
vzdelávania v psychoterapii) sme získali od Ministerstva zdravotníctva.

Prejsť na začiatok