Medzinárodný kongres bol jednodňový a uskutočnil sa online

VII. Medzinárodný kongres

SPOLKU MAĎARSKEJ

RELAXAČNEJ A SYMBOLICKEJ TERAPIE (MRSZT)

Po stopách zmiznutého a nájdeného času(*)

– okruh otázok času v relaxačných a symbolických terapiách –

VII. Medzinárodný kongres SMRaST v roku 2020 skúma psychologické súvislosti času s priebehom aplikácie terapie a  jej vplyv na efekt. Čas je súčasne realitou a psychickou subjektivitou. Byť v čase nie je iba existenčným spôsobom bytia, ale aj individuálnou a kolektívnou potrebou.

Odporúčané tematické okruhy:

  • POJEM ČASU, jeho  archetyp, symbolika
  • ZÁŽITOK ČASU, vedomá prítomnosť – vedomé bytie, zmenené stavy vedomia
  • INDIVIDUÁLNA A KOZMICKÁ PERSPEKTÍVA, historické epochy, transgenerčné dedičstvá, úkazy doby – symptómy doby
  • VÝZNAMNÉ OBDOBIA ŽIVOTNEJ CESTY, vek, aktuálnosť, trávenie času
  • RYTMUS V ČASE, vonkajší a vnútorný rytmus, všetko má svoj čas. Dôležitosť časového rámca v terapii
  • MIERA VZÁCNEHO ČASU, významný a premárnenený čas
  • OBDOBIA PRECHODU, ako čakanie, narodenie, zmena, ukončenie

Ozajstným hľadaním pokladu je, aby sme našli najvhodnejší čas.

S čím trávime svoj čas, na čo ho hodláme minúť, na čo by sme ho obetovali, na čo ho ľutujeme?

Ako hľadáme, nájdeme, plytváme z času nášho života, ktorý máme k dispozícii?

Mali by sme nekonečné možnosti  na hospodárenie s časom, a predsa našou základnou obranou je vyhovárať sa na nedostatok času.

Ako sa stáva čas prostriedkom a rámcom psychologickej práce?

V rámci VII. kongresu chceme venovať čas aj utužovaniu odborných a osobných vzťahov, prehĺbeniu vedomostí o našej metóde a kontaktom s inými odbornými  oblasťami. Srdečne vítame každého záujemcu!

Dátum odoslania abstraktov: 15. júna 2020.

Žiadame Vás, aby ste abstrakty v každom prípade pripravili v maďarskom a anglickom jazyku, abstrakty budú uverejnené v maďarčine a angličtine. Každý prednášajúci prednesie na kongrese prednášku vo svojom rodnom jazyku, simultánne tlmočenie bude zabezpečené. Akreditácia kongresu je v štádiu vybavovania a bude platná len za účasť na celom kongrese.

Ďalšie informácie na: relaxacia@zoznam.sk alebo na stránke relaxacio.hu.

(*: Marcel Proust: Á la recherche du temps perdu, Grasset, 1913)

Medzinárodný kongres bol jednodňový a uskutočnil sa online

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok