Mesiac: jún 2020

Výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii (RST)

Výcvik sa zameriava na osvojenie relaxačnej metódy, ktorá vychádza zo Schultzovho autogénneho tréningu. Základným predpokladom je, že neexistuje dobrá alebo zlá relaxácia. Pracuje sa s výhľadovými asociáciami a slovnými spojeniami, ktoré sa spájajú s jednotlivými časťami tela. Terapeutická práca sa zameriava na objasnenie príčin prežívania počas relaxácie. Ide o všeobecne aplikovateľnú metódu s cieľom vlastného […]

Prejsť na začiatok