Relaxácia pre tehotné

Výcvik otvoríme v prípade záujmu pre absolventov 100 hodinového výcviku.

Prihlásiť sa a získať informácie môžete prostredníctvom mailu: relaxacia@zoznam.sk

Absolventi tohto výcviku môžu poskytnúť nácvik relaxácie pre tehotné ženy. Je to 50 hodinový výcvik a pozostáva z 15 hodín teórie, 15 hodín zážitku na sebe a 20 hodín supervízie. Frekventanti výcviku získajú zručnosti a vedomosti o špeciálnych postupoch, ktoré sa využívajú pri práci s tehotnými ženami.

V prípade dostatočného počtu záujemcov Vás oboznámime s termínom začatia výcviku.

Ukončenie výcviku je podmienené odovzdaním a prezentáciou kazuistiky s tehotnou klientkou.

  • Obsah: sebaskúsenosť, teória a metodológia v rámci RST
  • Cena 1 výcvikovej hodiny je 5,50€ (10 % zľava pre študentov a ženy na MD)
  • Pre viac informácií nás kontaktujte na:

 relaxacia@zoznam.sk alebo

0908 064 502 (PhDr. Novosadová)

0907 368684 (PhDr. Hadasová)

V prípade dostatočného počtu záujemcov Vás oboznámime s termínom začatia výcviku.

Prejsť na začiatok